Mijn favorieten

Bovengrens NHG blijft in 2016 gelijk

MAASTRICHT 29 maart 2016 - Voor de woningzoekers is er goed nieuws, want de verlaging van de bovengrens voor de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) zal 1 juli NIET verlaagd worden. De maximumprijs voor een huis met hypotheekgarantie blijft hierdoor € 245.000.
Het Waarborgfonds Eigen Woningen, de uitvoerder van de NHG, heeft daarover overeenstemming bereikt met minister Blok voor Wonen en Rijksdienst. 


(Onderstaande informatie is verkregen van WoningmarktNL)

Betaalbaar
Het WEW is al sinds begin dit jaar in overleg met het Ministerie voor Wonen en Rijksdienst. In het licht van de gestegen huizenprijzen wordt de verlaging van de kostengrens naar €225.000 niet doorgevoerd. Sterker nog; vanaf 1 januari 2017 wordt de kostengrens gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs. Huizenkopers kunnen dankzij dit besluit voor de aankoop van een woning met een prijs tot €231.132 blijven profiteren van de voordelen van een lening met NHG: een verantwoorde en betaalbare hypotheek met minder financiële risico's.

WMNL vroeg aan het WEW of de stijging van de huizenprijzen de enige reden was om de laatste verlaging niet door te voeren?? Hierop antwoorde het WEW: "Dat klopt. Tot aan het jaar 2009 was de NHG-kostengrens gebaseerd op de gemiddelde huizenprijs plus bijkomende kosten. Vanwege de kredietcrisis is de relatie tussen de NHG-kostengrens en de gemiddelde huizenprijs (tijdelijk) losgelaten. Vanaf 1 januari 2017 zal de koppeling tussen de NHG-kostengrens en de gemiddelde huizenprijs weer gelegd worden. Vooruitlopend daarop is besloten om de NHG-kostengrens dit jaar niet te verlagen van €245.000 naar €225.000."

Crisis
De kostengrens werd in 2009 als crisismaatregel tijdelijk verhoogd tot €350.000 om de woningmarkt een impuls te geven. Daarna is de grens sinds 2012 stapsgewijs weer afgebouwd. De verlaging naar €225.000 per 1 juli was de laatste geplande stap, waarna jaarlijks de kostengrens vastgesteld zou worden op basis van de gemiddelde huizenprijs.

De grens om in aanmerking te komen voor NHG wordt vanaf januari 2017, net als voor 2009 het geval was, jaarlijks op 1 januari gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs. De nieuwe methodiek wordt opgenomen bij de NHG Voorwaarden & Normen 2017, die in het najaar bekend worden gemaakt. Betekent dit dat bij een aantrekkende markt de NHG-grens mee fluctueert? “De NHG-kostengrens zal vanaf het jaar 2017, net zoals vóór het jaar 2009 het geval was, jaarlijks op 1 januari gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs. Afhankelijk van het niveau van de gemiddelde huizenprijs zal de NHG-kostengrens vanaf 1 januari 2017 naar boven worden bijgesteld.” Aldus het WEW.

Arjen Gielen, algemeen directeur van het WEW licht toe verklaarde recent tegenover het AD: „Een eigen huis moet bereikbaar blijven voor zo veel mogelijk mensen. NHG is er voor mensen die geen hoog inkomen hebben, maar wel op een verantwoorde manier een woning willen kopen. Met NHG durft ook de bank de financiering aan en krijgen deze mensen de mogelijkheid om een woning aan te kopen. Daarnaast, ook niet onbelangrijk, worden de rentetarieven voor deze huizenkopers voordeliger, en hun maandlasten lager.” 

Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Contact

Vestiging
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring