Mijn favorieten

Taxatie

Klik HIER om direct uw taxatie opdracht aan ons te verstrekken.

UITLEG
Een ‘makelaarsverklaring indicatie verwachte verkoopopbrengst’ of een 'taxatierapport' aanvragen?

Er zijn meerdere redenen die aanleiding geven om de waarde van vastgoed te laten bepalen.
Het kan gaan om:
- een voorgenomen verkoop of aankoop
- oversluiten van de hypotheek
- voorgenomen verbouwing
- echtscheiding
- vaststellen marktwaarde ivm opstellen jaarrekening
- verdeling erfenis. 

Een professionele taxatiedienst (PTD) is het door een geregistreerd taxateur schatten van en schriftelijk rapporteren over de waarde van vastgoedobject(-en), zodanig dat aan de schatting en rapportering in het economisch en maatschappelijk verkeer vertrouwen kan worden ontleend, zowel door de opdrachtgever als door derden. 

Als u uw woning wilt verkopen, dan bent u niet verplicht als verkoper een PTD af te nemen c.q. een taxatierapport te laten opstellen. Een 'makelaarsverklaring indicatie verwachte verkoopopbrengst' is dan toereikend. 
De vraag kan dan ontstaan hoe zuiver en oprecht een dergelijke makelaarsverklaring is, aangezien die ook verstrekt worden door woningbemiddelaars die geen professionele taxateursopleiding hebben genoten. 

Is een waardebepaling gelijk aan een taxatie?
Een professionele taxatiedienst is dus veel uitgebreider en onafhankelijker dan een waardebepaling door een woningbemiddelaar ten behoeve van het verwerven van een verkoop- of verhuuropdracht.
Wanneer een makelaar-registertaxateur in dit kader een oordeel over de waarde van het onroerend goed moet geven, dan is deze verplicht vooraf duidelijk te maken dat zijn oordeel deel uitmaakt van (het verwerven van) een makelaarsdienst. En dat er dus geen sprake is van een professionele taxatiedienst. Een dergelijk oordeel voldoet immers niet aan de vereisten die gesteld worden aan een professionele taxatiedienst.
De verwachte verkoopopbrengst mag dus niet worden gebruikt voor andere doelen.

Taxateursregister en validatie rapport


Onze DNV gecertificeerd makelaar / registertaxateur Tim J. Schaap is ingeschreven in het kwaliteitsregister van makelaars en taxateurs NRVT sector WONEN. 
Daarom kunt u voor een NWWI gevalideerd taxatierapport ook bij TIM Vastgoed terecht.  


Het NWWI is het Nederlands Woning Waarde Instituut, een keurmerk en validatie voor woningtaxaties waarvoor je aan strenge voorwaarden moet voldoen. Ons werkgebied voor NWWI gevalideerde taxaties is 20 kilometer vanaf het kantooradres, dus binnen de gemeenten Maastricht, Meerssen, Eijsden-Margraten en Valkenburg aan de Geul. 
Buiten de 20 km vanaf ons kantoor kunnen wij u van dienst zijn via ons makelaarscollectief Limburg Makelaars.


Taxatierapport
Iedere taxatie wordt in een rapport uitgewerkt.
U ontvangt het complete rapport direct na afronding c.q. validatie digitaal in .pdf via uw e-mailadres, samen met de factuur.
Betalingstermijn is binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij vooraf anders is overeengekomen.

Tarieven taxatie
We leveren onze diensten op maat, dat geldt ook voor uw taxatieopdracht en bijbehorende kosten.
Vraag ons om een vrijblijvende prijsopgave, bel met 043-3506900.

Aanvraagformulier taxatie:
Klik HIER om direct uw taxatie opdracht aan ons te verstrekken.


Bel ons of vul hieronder bij CONTACT uw gegevens in om een 'makelaarsverklaring indicatie verwachte verkoopopbrengst' bij ons aan te vragen.

Contact

Vestiging
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring