Mijn favorieten

Taxatie

Enige uitleg vooraf...

Een ‘makelaarsverklaring indicatie verwachte verkoopopbrengst’ of een taxatie?

Er zijn meerdere redenen die aanleiding geven om de waarde van vastgoed te laten bepalen.
Het kan gaan om:
- een voorgenomen verkoop of aankoop
- oversluiten van de hypotheek
- voorgenomen verbouwing
- echtscheiding
- vaststellen marktwaarde ivm opstellen jaarrekening
- verdeling erfenis. 

Een professionele taxatiedienst (PTD) is het door een geregistreerd taxateur schatten van en schriftelijk rapporteren over de waarde van vastgoedobjecten, zodanig dat aan de schatting en rapportering in het economisch en maatschappelijk verkeer vertrouwen kan worden ontleend. 

Als u uw woning wilt verkopen, dan bent u niet verplicht als verkoper een PTD af te nemen c.q. een taxatierapport te laten opstellen.
Een 'makelaarsverklaring indicatie verwachte verkoopopbrengst' is dan toereikend.

Is een waardebepaling gelijk aan een taxatie?
Onder professionele taxatiedienst vallen niet de werkzaamheden die door een makelaar worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld in het kader van het verwerven van een verkoop- of verhuuropdracht.
Wanneer u een Register-Taxateur in dit kader een oordeel over de waarde van het onroerend goed moet geven, dan is deze verplicht ervoor te zorgen dat voor eenieder duidelijk is, dat zijn oordeel deel uitmaakt van (het verwerven van) een makelaarsdienst. En dat er dus geen sprake is van een professionele taxatiedienst. Een dergelijk oordeel voldoet immers niet aan de vereisten die gesteld worden aan een professionele taxatiedienst.
De verwachte verkoopopbrengst mag dus niet worden gebruikt voor andere doelen.

Taxateursregister en validatie rapport


Onze DNV gecertificeerd makelaar / registertaxateur Tim J. Schaap is ingeschreven in het kwaliteitsregister van makelaars en taxateurs NRVT sector WONEN. 
Daarom kunt u voor een NWWI gevalideerd taxatierapport ook bij TIM Vastgoed terecht.  


Het NWWI is het Nederlands Woning Waarde Instituut, een keurmerk en validatie voor woningtaxaties waarvoor je aan strenge voorwaarden moet voldoen. Ons werkgebied voor NWWI gevalideerde taxaties is 20 kilometer vanaf het kantooradres, dus binnen de gemeenten Maastricht, Meerssen, Eijsden-Margraten en Valkenburg aan de Geul. 
Buiten de 20 km vanaf ons kantoor kunnen wij u van dienst zijn via ons makelaarscollectief Limburg Makelaars.


Tarief (vermelde bedragen zijn inclusief 21% BTW)

Taxatierapport woning (tot 800 m³, geen appartement of monumentaal objecten):  € 565,-
Taxatierapport woning (vanaf 800 m³) of appartement:   € 640,-
Taxatierapport monumenten of object met een getaxeerde waarde boven € 800.000,- Op basis van offerte
Toeslag kosten Kadaster en Gemeente: € 55,-
Toeslag validatie door NWWI (alleen indien noodzakelijk): € 85,-
Verkorte, aanvullende of her-taxatie binnen 1 jaar na afgifte taxatierapport bovenstaande tarieven minus 25%
 
Makelaarsverklaring indicatie verkoopopbrengst                                               
(wordt gecrediteerd bij schriftelijke verkoopopdracht)                                                 
€ 250,-                                           

Prijzen geldig tot 01-01-2019.
Tip: Kosten voor een taxatierapport ten behoeve van een financiering zijn fiscaal aftrekbaar.

Taxatierapport
Iedere taxatie wordt in een rapport uitgewerkt.
U ontvangt het complete rapport direct na afronding c.q. validatie digitaal in .pdf via uw e-mailadres, samen met de factuur.

Aanvraagformulier taxatie:
Bel ons of vul hieronder bij CONTACT uw gegevens in om een taxatie of 'makelaarsverklaring indicatie verwachte verkoopopbrengst' bij ons aan te vragen.

Voor het aanvragen van een NWWI-taxatie kunt u gebruik maken van deze link.

Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Contact

Vestiging
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring